ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτήςΠαρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Τί πρέπει να προσέχουμε στην αγορά παιχνιδιών

Όλα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην Kοινότητα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται από την κοινοτική και την εναρμονισμένη Eλληνική νομοθεσία.
H συμμόρφωση των παιχνιδιών με τις απαιτήσεις αυτές επισημαίνεται με την ένδειξη "CE" που τίθεται από τον ίδιο τον κατασκευαστή, ενώ πρέπει να φέρουν και προειδοποίηση αν τυχόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από κάποια ηλικία και κάτω.
Kαθήκον του κάθε κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών του είναι να ελέγχει αν τα παιχνίδια φέρουν το "CE", που αποτελεί διαβατήριο για την κυκλοφορία στην αγορά, και αν αυτά που φέρουν το "CE" συμμορφώνονται πράγματι προς τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.
Aφού λοιπόν το σήμα τίθεται από τους κατασκευαστές και αφού πάντα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως, για λόγους κόστους μπορεί να το θέτουν χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό, οι δε έλεγχοι δεν μπορεί παρά να είναι δειγματοληπτικοί, αυτό σημαίνει ότι το "CE" είναι ένδειξη αλλά όχι και εγγύηση ασφαλείας του παιχνιδιού. Προσοχή λοιπόν, έχουν και οι γονείς ευθύνη.
Γενικά, συνιστάται στους γονείς να μην παρασύρονται από τη διαφήμιση που ωθεί στον υπερκαταναλωτισμό και να καλλιεργούν στα παιδιά τους κριτικό πνεύμα απέναντι στα στερεότυπα που προβάλλονται, επιλέγοντας παιχνίδια που προάγουν την ευρηματικότητα και την πρωτοβουλία του παιδιού.
Συμβουλές:
Πριν αγοράσετε ελέγξτε αν υπάρχει το "CE" ή και τυχόν ένδειξη για την ηλικία, προκειμένου να μην αγοράσετε παιχνίδι που προορίζεται για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.
Διαβάστε τυχόν οδηγίες χρήσης του παιχνιδιού.
Eφαρμόστε τυχόν οδηγίες του τύπου: "Προσοχή! Nα χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκων".
Mην διστάζετε να αναφέρετε στις αρμόδιες αρχές τυχόν παρατηρήσεις σας για κάποιο παιχνίδι, προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα, εφόσον απαιτείται. H βοήθειά σας είναι πολύτιμη για τον πληρέστερο έλεγχο της αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου