ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτήςΠέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Υπολογίστε τις οικονομικές σας δυνατότητες


Είτε πρόκειται για την αγορά ενός προϊόντος, είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας ή για ένα ταξίδι αναψυχής πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά πώς θα καλύψετε αυτό το έξοδο.
Έχετε δύο δυνατότητες: να αποταµιεύσετε έως ότου συγκεντρώσετε το ποσό που χρειάζεται, να καταφύγετε στο δανεισµό για να πραγµατοποιήσετε αµέσως το σχέδιό σας.
Ωστόσο, η δεύτερη λύση ενέχει κινδύνους γι’αυτό και απαιτεί περίσκεψη. Πρέπει να είστε βέβαιοι ότι µπορείτε να καταβάλλετε τις συχνά πολυετείς δόσεις.
Θέστε στον εαυτό σας τα ακόλουθα ερωτήµατα: το αγαθό που σχεδιάζετε να αγοράσετε είναι πραγµατικά αναγκαίο; µήπως η ανακαίνιση µπορεί να αναβληθεί; το κόστος του ταξιδιού που ονειρεύεστε είναι λογικό;...
Στη συνέχεια, εξετάστε τις οικονοµικές σας δυνατότητες.
Bήμα προς βήμα
Προκειμένου να προσδιορίσετε τις οικονομικές σας δυνατότητες πρέπει να καταρτίσετε έναν προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων.
Αν τα έσοδα σας είναι λιγότερα από τα έξοδά σας (αρνητικό υπόλοιπο), θα αντιμετωπίσετε οικονομικές δυσκολίες. Συνεπώς, πρέπει να αποφύγετε κάθε μορφή δανεισμού στο άμεσο μέλλον και να τακτοποιήσετε τις καθυστερημένες πληρωμές, όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Αυτό προϋποθέτει τη μείωση των τρεχουσών δαπανών σας.
Αν τα έσοδα σας είναι ίσα με τα έξοδά σας (μηδενικό υπόλοιπο), είναι προτιμότερο να αναβάλετε τον δανεισμό και κατά συνέπεια τη σχεδιαζόμενη αγορά.
Τέλος, αν τα έσοδά σας είναι περισσότερα από τα έξοδά σας (θετικό υπόλοιπο), διαθέτετε σχετική οικονομική άνεση και μπορείτε να καταφύγετε στον δανεισμό.
Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε η μηνιαία δόση για την αποπληρωμή του ποσού να μην αντιστοιχεί στο σύνολο του μηνιαίου σας υπολοίπου. Το ιδανικό είναι να έχετε πάντα ένα περιθώριο ασφαλείας για την κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων.
Σημείωση: αν η μηνιαία δόση υπερβαίνει το 30% του καθαρού σας εισοδήματος (αυτού που μένει αφού αφαιρέσετε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές) δεν πρέπει να προσφύγετε στο δανεισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου