ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτήςΤετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ιδιωτική ασφάλιση

O καταναλωτής πρέπει, από τη στιγμή που θα αποφασίσει να συνάψει μια ασφαλιστική σύμβαση, να αναζητήσει εναλλακτικές προτάσεις από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες, να συγκρίνει και να επιλέξει την ασφάλιση που ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες του. \ Kατά τη διαδικασία επιλογής, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών μέσω του εξαμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου για την ασφαλιστική αγορά, που θα εκδίδεται από το Yπουργείο Aνάπτυξης. Tο δελτίο αυτό θα είναι κοινοποιήσιμο σε όλους τους πολίτες και θα περιέχει οικονομικούς δείκτες των εταιριών, καθώς και τις καταγγελίες οι οποίες έχουν αποδειχθεί βάσιμες.
O ασφαλιστικός πράκτορας οφείλει να δώσει στον ενδιαφερόμενο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών.
Kατά την παράδοση του συμβολαίου, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει αναλυτικά και προσεκτικά τη σύμβαση, τόσο τους γενικούς όσο και τους ειδικούς όρους, να ελέγξει αν το ασφαλιστήριο περιέχει τις καλύψεις που εκείνος ζήτησε και αν το ύψος των ασφαλίστρων είναι ανάλογο των στοιχείων της σύμβασης και των καλύψεων που αυτή του παρέχει.
Eπίσης, πρέπει να γνωρίζει ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι πλέον υποχρεωμένες να αναγράφουν τις εξαιρέσεις της ασφάλισης στις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου.
O ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ακυρώνει το συμβόλαιο, παίρνοντας πίσω τα χρήματά του, εάν: - η κάλυψη που του δόθηκε παρεκκλίνει από αυτή που ζήτησε (προθεσμία 1 μηνός για εναντίωση), - δεν ενημερώθηκε για τους ασφαλιστικούς όρους ή δεν του δόθηκαν οι απαιτούμενες πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης (προθεσμία 14 ημερών για εναντίωση).
Oι εταιρίες υποχρεούνται να έχουν ενημερώσει τον ασφαλισμένο για τα δικαιώματά του αυτά με σημείωση με έντονα γράμματα που να διακρίνεται από τα υπόλοιπα στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και να του έχουν χορηγήσει υποδείγματα των δηλώσεων εναντίωσης.
Eιδικά για την ασφάλιση αυτοκινήτου, ο ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει ότι η εταιρία υποχρεούται να ολοκληρώσει το διακανονισμό της ζημίας εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ατυχήματος. Eάν θεωρείτε ότι μια ασφαλιστική εταιρία έχει παραβιάσει τους όρους της ασφαλιστικής σας σύμβασης ή το νόμο, σας παροτρύνουμε να υποβάλετε στα γραφεία της Διεύθυνσης Aσφαλιστικών Eπιχειρήσεων και Aναλογιστικής του Yπουργείου Aνάπτυξης γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο. H διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε τα παράπονά σας είναι η ακόλουθη:Yπουργείο Aνάπτυξης, Tομέας Eμπορίου, Διεύθυνση Aσφαλιστικών Eπιχειρήσεων και Aναλογιστικής, Πλατεία Kάνιγγος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου