ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτήςΔευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Που μπορώ να βρώ το εντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης ή εξουσιοδότησης

Παρακάτω θα βρείτε τα έντυπα Υπεύθυνης Δήλωσης και εξουσιοδότησης, τα οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, να τα συμπληρώσετε, εκτυπώσετε και χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με δημόσιες υπηρεσίες, αφού θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας.
Συνημμένα
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, PDF, 115.3 KB
Έντυπο εξουσιοδότησης, PDF, 17.3 KB

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου