ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτήςΠέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Πώς θα μάθεις τα δικαιώματά σου, όταν ταξιδεύεις με πλοίο

Το ΕΛΚΕΚΑ, συμβουλεύει τους καταναλωτές επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν μεπλοία , να γνωρίζουν και να διεκδικούν τα παρακάτω δικαιώματά τους :
1) Δεν επιτρέπεται η αναγραφή επί του εισιτηρίου και επί της απόδειξης μεταφοράς οχημάτων, όρων που δεν έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
2) Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων εντός των επιβατικών πλοίων . Επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού εισιτηρίου, με αναφορά στο αρχικό εισιτήριο λόγω αλλαγής θέσης ή ανακριβών στοιχείων στο αρχικό εισιτήριο.
3) Εάν δεν ταξιδεύσετε λόγω δική σας ευθύνη, χάνετε το εισιτήριο.
4) Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου του πλοίου και παρατεινόμενης της καθυστέρησης αυτής , ο καταναλωτής, δικαιούται σε δήλωση υπαναχώρησης , να δηλώσει δηλαδή , ότι δεν επιθυμεί να ταξιδεύσει, ζητώντας την επιστροφή του ναύλου.
5) Ο καταναλωτής – Επιβάτης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αποσκευές, το βάρος και ο όγκος των οποίων καθορίζονται στο πίσω μέρος του εισιτηρίου. Εφόσον ο επιβάτης παραδώσει τις αποσκευές για φύλαξη, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης , υπεύθυνος είναι ο πλοίαρχος και το πλήρωμα του πλοίου. Ο επιβάτης –καταναλωτής δικαιούται αποζημίωσης , το ανώτατο όριο της οποίας είναι 733,67 ευρώ ανά μονάδα ή δέμα. Για να εισπράξει την αποζημίωση ο καταναλωτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι , η δήλωση του περιεχομένου και της αξίας των αποσκευών που παραδίδει προς φύλαξη.
6) Η άρνηση κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων , από τους υπεύθυνους κατά λιμένα ναυτικούς πράκτορες και τα τρίτα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να εκδίδουν εισιτήρια , με την αιτιολογία ότι έχει καλυφθεί , ο αριθμός θέσεων, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν ισχύει, πρέπει να το καταγγείλετε στις κατά τόπους λιμενικές αρχές, για την επιβολή διοικητικών προστίμων

Τήρηση Αγορανομικών διατάξεων
1) Πρέπει να υπάρχουν αναρτημένοι τιμοκατάλογοι σε εμφανή σημεία , στους οποίους αναγράφονται με ευκρίνεια όλα τα προσφερόμενα είδη και οι τιμές διάθεσή τους.
2) Στην απαγόρευση διάθεσης στους καταναλωτές προϊόντων που έχει παρέλθει η ημερομηνία τελικής κατανάλωσής τους ή χωρίς αναγραφή ενδείξεων (ημερομηνία τελικής κατανάλωσης , στοιχεία παρασκευής κλπ).
3) Στην απαγόρευση μερίδων φαγητού με μη επιτρεπόμενα υλικά και είδη.
4) Στην έκδοση αποδείξεων ταμειακής μηχανής με τις αναγραφόμενες στους τιμοκαταλόγους τιμές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πώς θα περάσεις καλά τις διακοπές σου

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΚΕΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου